Kursus: Få et røntgenbillede af klientens psyke

Udvid eller forny din viden om personlighedsforstyrrelser, depression, angst og stress gennem screeningsværktøjer.

Formål:
Screening gør det effektivt at hjælpe klienten. Vi vil derfor gerne informere og undervise i to af vores screeningsværktøjer – Sundhedsprofilen og CHIPS. Sundhedsprofilen er godkendt af WHO, til dem, som kunne være interesseret i metoder til at danne sig et generelt overblik over klienters psykiske sundhed.

Baggrund:

Sundhedsprofilen – personlighedstest
Psykolog-Centret har gennem de seneste 12 år indsamlet data fra 738 personer vedrørende resultater fra Sundhedsprofiler. Sundhedsprofilen er et screeningsværktøj, udformet af chefpsykolog, professor og dr.med. Jørn Beckmann. Ved hjælp af et spørgeskema bestående af 90 spørgsmål, screenes 27 dimensioner, som efterfølgende gennemgås med klienten. Profilen kan danne basis for fremadrettet terapeutisk arbejde samt at støtte klienten i arbejdet udenfor det terapeutiske rum.

I Figur 1, udgør de røde og gule søjler markeringer for særligt presserende områder. Klienter har ofte flest områder i det røde eller gule felt, når de opsøger psykolog. I diagrammet ses en samlet oversigt over kvinder og mænds fordeling af sværhedsgrad på de 27 dimensioner fra data indsamlet over 10 år.

Figur 1: Diagrammet viser, hvorledes henholdsvis mænd og kvinder gennemsnitligt har placeret sig i 27 af Sundhedsprofilens dimensioner

Figur 1: Diagrammet viser, hvorledes henholdsvis mænd og kvinder gennemsnitligt har placeret sig i 27 af Sundhedsprofilens dimensioner

Ydermere ses der i illustration 1 og 2 herunder en sundhedsprofil af en kvinde sidst i 50’erne. Illustration 1 afbilder kvindens psyke indenfor de 27 dimensioner under udredning, mens illustration 2 afbilder kvindens psykiske tilstand efter 4 måneders behandling.

Illustration 1: Sundhedsprofil af kvinde i starten af behandlingsforløbet.

Illustration 2: Sundhedsprofil af kvinde efter fire måneders behandling.

Illustration 2: Sundhedsprofil af kvinde efter fire måneders behandling.

CHIPS – problemløsningsstrategier
CHIPS står for “Children’s Problem Solving” og er en kognitiv test af klientens problemløsningsstrategier, og den bygger på den almene, kognitive udviklingsteori.

CHIPS

Igennem 40 år har Bjørn Danielsen arbejdet med dette screeningsværktøj. De første 25 år har han anvendt testen i arbejdet med børn, mens han i de seneste 15 år, har anvendt testen på voksne.

Administrering af testen tager maksimalt 15 minutter, og dens resultater kan blandt andet indikere skader i forbindelse med hjerneblødning og blodpropper, udviklingsforstyrrelser og andre mangler.

Målgruppe:
Medlemmer af Dansk Psykolog Forening med interesse for screeningsværktøjer.

Undervisningsform:
Kurset vil skiftevis være undervisning og praktiske opgaver i relation til screeningsværktøjerne.

Materiale:
Der vil blive udleveret et eksemplar af bogen Psykisk Sund og Stærk, indeholdende Sundhedsprofilen, samt et eksemplar af testen CHIPS. Skriveredskaber og papir vil blive stillet til rådighed.

Godkendelse:
Kurset er ikke forhåndsgodkendt til specialistuddannelserne.

Tid og sted:
Kurset finder sted d. 24. oktober 2019 på Scandic The Reef, Tordenskjoldsgade 14, 9900 Frederikshavn.  Kursets varer en hel dag fra kl. 9-16. Et mere detaljeret program vil blive tilsendt efter tilmelding.

Tilmelding og betaling:

Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2019.

Pris: 1500 ex moms. Ved fremsendelse af faktura tillægges 25% moms.

Prisen inkluderer materialer og forplejning – herunder formiddags- og eftermiddagskaffe, frokost samt snacks.

Ved betaling er tilmelding bindende. Ved afmelding opkræves et administrationsgebyr på 50% af kursusafgiften før moms, hvorefter det resterende beløb af kursusafgiften tilbagebetales.

Tilmeld dig via nedenstående formular