2019-06-20 (3)

Kursus: Sundhedsprofilen og CHIPS

Et kursus for Dansk Psykologforenings medlemmer i september 2019

Psykolog-Centret har gennem de seneste 12 år indsamlet data vedrørende resultater fra Sundhedsprofiler. Sundhedsprofilen er et screeningsværktøj, som ved hjælp af et spørgeskema bestående af 90 spørgsmål screener 30 dimensioner, som efterfølgende gennemgås med klienten. Profilen kan danne basis for fremadrettet terapeutisk arbejde samt støtte klienten i arbejdet udenfor det terapeutiske rum.

2019-06-20 (3)

Diagrammet viser, hvor kvinderne gennemsnitligt har placeret sig i Sundhedsprofilens 30 dimensioner.

2019-06-20 (2)

Diagrammet viser, hvor mændene gennemsnitligt har placeret sig i Sundhedsprofilens 30 dimensioner.

Igennem 40 år har Bjørn Danielsen endvidere arbejdet med CHIPS, som er en kognitiv test, der kan anvendes til at vurdere et individs kognitive strategier i forbindelse med opgaveløsning. De første 25 år har Bjørn Danielsen anvendt testen i arbejdet med børn, mens han de sidste 15 år har brugt testen på voksne. Administrering af testen tager maksimalt 15 minutter, og dens resultater kan blandt andet indikere skader ved hjerneblødning og blodpropper, udviklingsforstyrrelser og andre mangler.

Udvid eller forny din viden om personlighedsforstyrrelser, depression, angst og stress gennem disse screeningsværktøjer.

Kurset forventes afholdt i september 2019 på flere lokationer over hele landet. Mere præcise steder og datoer følger når tiden nærmer sig.