Vinterhøjskole 2018

– for alle interesserede

Gennem 9 onsdage tager psykolog Carsten B. Thomsen og chefpsykolog Bjørn Danielsen et psykologisk emne op og lægger op til en god, fælles diskussion.

Kom og hør om, hvordan du kan sikre din trivsel og psykiske sundhed.

1. kursus – 19. september 2018: Velkomst og introduktion til kursusrækken. Psykologens hjælpeværktøjer. Få indblik i psykologens værktøjskasse og få værktøjer med hjem til både at hjælpe andre og dig selv, når problemerne opstår.

2. kursus – 26. september 2018: Udviklingen fra fødsel til skolealder fra 0-1½ år, fra 1½-3 år og fra 3-6 år. Hvad er særligt vigtigt at være opmærksom på, både som forælder og som pædagog, og hvordan støtter man børns naturlige udvikling og modning bedst muligt?.

3. kursus – 3. oktober 2018: Psykopati og sociopati – hvad er kendetegnene på disse personlighedsforstyrrelser, hvordan genkender man disse i praksis, og hvordan kan man forholde sig til medmennesker med psykopatiske og sociopatiske personlighedsforstyrrelser?.

4. kursus – 10. oktober 2018: ”Den lille forskel” – om kønssocialisering og kønsidentitet før og nu. I hvor høj grad er køn biologisk betinget eller en social konstruktion?. Vi diskuterer udviklingen i kønsroller gennem tiden og gennem livet – hvordan har udviklingen ændret sig?.

5. kursus – 24. oktober 2018: Søvn og drømme. Hvilken betydning og hvilke funktioner har søvnen, og hvad kan vores drømme fortælle os?. Vi ser på søvnens biologiske og psykologiske funktioner, og ser på drømmenes budskaber til os i form af symboler og billedsprog.

6. kursus – 31. oktober 2018: Hverdagssociologi – vores daglige tilværelse set med sociologiske briller. Hvad kan sociologien lære os om os selv i dens beskrivelse af, hvordan vi omgås hinanden?. Vi ser på en række tankevækkende og underholdende sociologiske studier
og beskrivelser af vores dagligliv.

7. kursus – 7. november 2018: Psykiske sygdomme: Skizofreni – Paranoia – Manio-depression (bipolare lidelser). Hvordan genkender man disse alvorlige psykiske lidelser, og hvordan forholder man sig til den ramte, hvad enten det er en kollega, kæreste eller familiemedlem?.

8. kursus – 14. november 2018: Krop og sjæl – psyke og soma. Med psykiske lidelser følger ofte kropslige symptomer. Vi ser på sammenhængen mellem krop og psyke og den stigende anerkendelse heraf indenfor både psykologien, psykiatrien og især medicinsk behandling.

9. kursus – 21. november 2018: Psykologien i den gode fortælling – om humor, symbolik og narrativer i eventyr, film og episk litteratur.  Hvilke psykologiske elementer gør fortællekunsten til noget særligt og mindeværdigt og til kulturelle markører?. Vi ser på baggrunden for vores behov for den gode fortælling – fra fortid, til nutiden og i fremtiden.

Alle dage fra kl. 18.00-20.30.

Vinterhøjskolen afholdes i Psykolog-Centrets eget hyggelige kursuslokale på adressen: Danmarksgade 71, 1. tv., 9900 Frederikshavn (indgang fra gården).

Undervisere er psykolog Carsten B. Thomsen og chefpsykolog Bjørn Danielsen.

Deltagelse koster 200 kr. pr. gang – ved en bindende samlet booking af alle 9 kurser koster det i alt 1350,- kr. (samlet booking skal ske inden eller senest ved det første arrangement).

Priserne er inklusive kursusmaterialer, kaffe/te og lidt sødt, og der betales forud eller senest ved arrangementets start (vi tager mod kontant betaling, Netbank og MobilePay).

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet på cbt@psykolog-centret.dk eller på telefon 98 41 06 06 (bedst mellem kl. 9.00-13.00) senest den 12. september 2018.

Links:

Information om Vinterhøjskole 2018 på Facebook.

Link til annonce i pressen.