Job

Psykolog-Centret som praktikplads – virksomhedspraktik:

Psykolog-Centret tilbyder sig gerne som praktiksted for færdiguddannede psykologer i virksomhedspraktik. Som virksomhedspraktikant deltager du i vores daglige arbejde som kollega og helt på lige fod de øvrige psykologer i teamet. Det vil sige, at du tilbydes at deltage i terapisamtaler, i aktuelle kurser og netværksmøder, i Psykolog-Centrets egne arrangementer, i Psykolog-Centrets  forskningsprojekter og i både intern og ekstern supervision, sådan at du kan få et bredt indblik i psykologers arbejdsområder og arbejdsopgaver. Desuden hjælper vi gerne med at skabe kontakter og dermed bidrage til dit netværk i forbindelse med din jobsøgning – og hvem ved, måske kunne du også blive en ny kollega i Psykolog-Centret ?

Psykolog-Centret som praktikplads – studerende:

Psykolog-Centret samarbejder med Aalborg Universitet om uddannelse af psykologer og tilbyder sig som praktiksted for studerende på psykologunddanelsens kandidatdel. Som studerende deltager du i vores daglige arbejde som kollega og helt på lige fod de øvrige psykologer i teamet. Det vil sige, at du tilbydes at deltage i terapisamtaler, i aktuelle kurser og netværksmøder, i Psykolog-Centrets egne arrangementer, i Psykolog-Centrets  forskningsprojekter og i både intern og ekstern supervision, sådan at du kan få et bredt indblik i psykologers arbejdsområder og arbejdsopgaver. Desuden hjælper vi gerne med at skabe kontakter og dermed bidrage til dit netværk i forbindelse med din kommende jobsøgning – og hvem ved, måske kunne du engang blive vores nye kollega i Psykolog-Centret?