Om Psykolog-Centret

Psykolog-Centrets historie – og lidt om Psykolog-Centret idag:

Psykolog-Centret startede hjemme hos chefpsykolog Bjørn Danielsen i 2006. Efterspørgslen og forretningen voksede støt, og fra 2007 flyttede Psykolog-Centret til Danmarksgade 71B 1. tv., beliggende ved gågaden i Frederikshavn. Siden har Psykolog-Centret udvidet med kliniklokaler i Sindal og på Læsø – find adresserne på vores afdelinger her.

Bjørn Danielsen har overenskomst med Sygesikringen, og 2 af vores psykologer kan derved tilbyde konsultationer til sygesikringstakst – se vores priser her.

Vi er nu 7 psykologer og 1 Familieterapeut/socialrådgiver hos Psykolog-Centret, hver med forskellige specialer og arbejdsområder, og vi kan derved tilbyde en bred vifte af ydelser – læs nærmere herom her.

 

Psykolog-Centret som uddannelsesplads – og lidt om vores CSR-politik:

Psykolog-Centret samarbejder med Aalborg Universitet om uddannelse af psykologer, idet vi tilbyder os som praktikplads for psykologstuderende, i forbindelse med psykologuddannelsens afsluttende kandidatforløb.

Desuden tilbyder vi løbende at være praktikplads for ledige psykologer i virksomhedspraktik og giver derved mulighed for, at man kan få udvidet sit faglige netværk og få noget praktisk erfaring, ved at indgå i vores daglige arbejde på klinikken – læs mere herom her.

Inden praksiskandidatordningen for psykologer den 1. juni 2016 blev suspenderet på landsplan, tilbød Psykolog-Centret sig som arbejdsplads for praksiskandidater. En praksiskandidat var en færdiguddannet psykolog i autorisationsforløb, og som arbejdede som praktiserende psykolog under en erfaren psykolog, som er autoriseret og har overenskomst med Sygesikringen. I tilfælde af, at en tilsvarende ordning oprettes igen, sådan at nyuddannede psykologer derved kan hjælpes i gang med deres arbejdskarriere, kunne der være gode muligheder for, at Psykolog-Centret ville tilbyde en sådan uddannelsesstilling igen.

Endvidere er Psykolog-Centret også arbejdsplads for 2 fleksjobbere, som hjælper os med det daglige praktiske og administrative arbejde på klinikken, hvilket er til stor glæde for begge parter.

 

Praktisk information om Psykolog-Centret:

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Autorisation med ydernummer: 79 54 53

CVR-nummer: 29770174

SE-nummer: 29770174

Bankkonto: Nordjyske Bank 8090 0001094328

Hovedtelefonnummer: 98 41 06 06 (bedst mellem kl. 09.00-13.00)

Mail: info@psykolog-centret.dk