Hvem er vi?

Psykolog-Centret ligger i den snart nyrenoverede og moderniserede gågade i Frederikshavn. Adressen er Danmarksgade 71B 1. tv., og der er diskret indgang via baggården, hvor der desuden også er parkeringspladser.

Klinikken består af 5 lyse samtalerum, et venteværelse, køkken, to toiletter, opbevaringsrum, kopirum samt et stort kursus- og mødelokale, som også rummer Psykolog-Centrets administration.

Vi er 6 psykologer og 1 sekretær tilknyttet Psykolog-Centret. Vi har et godt og motiverende samarbejde og fællesskab mellem alle, med plads til forskellighed, og tilsammen kan vi tilbyde en bred vifte af ydelser. Under hver enkelt behandler kan du se specialer og arbejdsområder – læs nærmere herom her.

Som medlemmer af Dansk Psykolog Forening arbejder vi under de fælles nordiske etiske regler for psykologisk arbejde.

Vi bliver løbende efteruddannet og holder os ajour med den nyeste viden, og vi får regelmæssig supervision, med det formål at kunne hjælpe bedst muligt.

Psykolog-Centret har desuden god kontakt med erhvervslivet både gennem vores erhvervsklub, men i øvrigt også via godt samarbejde med flere forskellige netværk i landet.

Psykolog-Centret som uddannelsesplads – og lidt om vores CSR-politik:

Psykolog-Centret samarbejder med Aalborg Universitet om uddannelse af psykologer, idet vi tilbyder os som praktikplads for psykologstuderende, i forbindelse med psykologuddannelsens afsluttende kandidatforløb.

Desuden tilbyder vi løbende at være praktikplads for ledige psykologer i virksomhedspraktik, og giver derved mulighed for, at man kan få udvidet sit faglige netværk og få noget praktisk erfaring, ved at indgå i vores daglige arbejde på klinikken – læs mere herom her.

Inden praksiskandidatordningen for psykologer den 1. juni 2016 blev suspenderet på landsplan, tilbød Psykolog-Centret sig som arbejdsplads for praksiskandidater. En praksiskandidat var en færdiguddannet psykolog i autorisationsforløb, og som arbejdede som praktiserende psykolog under en erfaren psykolog, som er autoriseret og har overenskomst med Sygesikringen. I tilfælde af, at en tilsvarende ordning oprettes igen, sådan at nyuddannede psykologer på en tilsvarende måde kan hjælpes i gang med deres arbejdskarriere, så kunne der være gode muligheder for, at Psykolog-Centret ville tilbyde en sådan uddannelsesstilling igen.

Praktisk information om Psykolog-Centret:

Medlem af Dansk Psykolog Forening

CVR-nummer: 29770174

SE-nummer: 29770174

Bankkonto: Nordjyske Bank 8090 0001094328

Hovedtelefonnummer: 98 41 06 06 (bedst mellem kl. 09.00-13.00)

Mail: info@psykolog-centret.dk