Rikke Munk Madsen

Rikke Munk Madsen er født i Frederikshavn i 1973, er autoriseret psykolog og er uddannet på Aalborg Universitet. Rikke har været selvstændig psykolog siden 2012 og har løbende efteruddannet sig, bl.a. til psykoterapeut (PUIN), specialist i psykoterapi, og senest til supervisor.

Hos Rikke kan du benytte lægehenvisning og dermed opnå tilskud fra Sygesikringen. Hos Rikke kan du også bruge en bevilling eller egenbetaling, og du kan opnå tilskud fra Sygeforsikringen “danmark” ved medlemskab heraf (Gr. 5 og opad).

Om sine arbejdsmetoder fortæller Rikke, at: “Som psykolog arbejder jeg ud fra et ønske om at skabe trygge rammer for terapien, hvilket jeg håber at gøre ved at vise varme, åbenhed, forståelse samt indlevelse og respekt for det menneske jeg møder i mit arbejde.

Jeg kan hjælpe dig med at finde de barrierer, der forhindrer dig i at leve det liv, du ønsker. Gennem samtale kan du blive klogere på de problemer, som du kæmper med. Gennem de nye indsigter, som terapien skaber, bliver det muligt for dig at finde nye og mere hensigtsmæssige måder at håndtere problemerne på. Du får gennem terapien mulighed for at se dine problematikker fra nye vinkler, så det i højere grad bliver muligt for dig at forstå dine reaktioner, at træffe nye valg og opnå bedre trivsel”.

Uddannelsesmæssig baggrund:

 • Supervisor
 • Specialist i psykoterapi med voksne
 • PUIN – Psykoterapi Uddannelsen
 • Autoriseret af Psykolognævnet
 • Cand psych. Aalborg Universitet – klinisk speciale
 • Diplomuddannelse i Pædagogisk arbejde
 • Udannet pædagog fra Hjørring Seminarium

Jeg videreuddanner mig løbende indenfor relevante psykologiske metoder. For at opretholde kvaliteten i mit arbejde deltager jeg også i supervision, både i grupper sammen med andre psykologer og individuelt.

Kursusdeltagelse:
 • 2021/11 – EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • 2020/06 – Supervisoruddannelse
 • 2018/05 – Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering
 • 2018/01 – Parforholdet – udredning, caseformulering og intervention
 • 2017/12 – Compassion-fokuseret terapi (CFT)
 • 2017/01 – Samtaler med kriseramte mennesker – modul 1
 • 2016/11 – Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori
 • 2016/10 – Kursus i lovgivning og etik
 • 2016/09 – Forskning og formidling
 • 2016/06 – Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb på børn og unge
 • 2016/05 – Psykofarmakologi
 • 2015/12 – Psykoterapeutisk behandling
 • 2015/10 – Supervision af andre faggrupper
 • 2015/09 – Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne
 • 2015/04 – Mentalisering, traumeforståelse af udsatte børn og unge
 • 2014/04 – WISC-III – WISC-IV- Wechsler Intelligence Scale for Children
 • 2013/04 – TAT i nyt perspektiv
 • 2013/03 – Aspekter ved Forældrekompetenceundersøgelser
 • 2011/03 – Intensiv Dynamisk Korttidsterapi
 • 2010/11 – Workshop i Mentaliseringsbaseret psykoterapi
 • 2002/03 – Seksuelle overgreb på børn og unge
 • 2002/01 – Tidligt følelsesmæssigt skadede børn

Specialer:

Rikke tilbyder både kortere og længerevarende terapeutiske forløb, alt efter problemstilling og ønsker. Rikke lægger stor vægt på, at skabe en tillidsfuld relation i terapien, for det er vigtigt at du føler tryghed, for at du kan arbejde med dig selv og dine problematikker. Det at gå i terapi kræver vilje, engagement og mod.

Rikkes udgangspunkt for terapien er din livshistorie, samt hvordan den påvirker dig i dag. Selvom fortiden er vigtig, så er det nødvendigt at se på, hvordan dine problemer kommer til udtryk i nutiden. Sammen undersøger vi, hvad du ønsker hjælp til, og hvordan vi i fællesskab skaber de bedste betingelser for en vellykket terapi.

Rikke arbejder især med følgende problemstillinger:

 • Angst
 • Depression
 • Traumer
 • Stress
 • Belastningsreaktioner
 • Tab, sorg og krise
 • Overgreb
 • Barnløshed

Rikke tilbyder følgende typer af ydelser:

 • Individuel terapi
 • Parterapi
 • Supervision
 • Børnesagkyndige undersøgelser

Kontakt:

 • E-mail: rmm@psykolog-centret.dk
 • Direkte telefon: 21 24 13 32