Om Psykolog-Centret

Psykolog-Centrets historie – og lidt om Psykolog-Centret idag:

Psykolog-Centret startede hjemme hos chefpsykolog Bjørn Danielsen i 2006. Efterspørgslen og forretningen voksede støt, så i 2007 flyttede Psykolog-Centret til Danmarksgade 71B 1. tv., beliggende i gågaden i Frederikshavn. Siden udvidede Psykolog-Centret med kliniklokaler i Sindal og på Læsø.

Gennem årene har Psykolog-Centret arrangeret kurser, foredrag og temadage, både i Psykolog-Centrets eget kursuslokale i klinikken i Frederikshavn, og “ude i byen”.

Fra den 1. februar 2023 nyder Bjørn Danielsen sit velfortjente otium efter mere end 50 år i psykologiens tjeneste.
Driften af Psykolog-Centret varetages nu i fællesskab af klinikkens 5 tilknyttede psykologer.

Psykolog-Centrets team af psykologer har alle forskellige specialer og arbejdsområder og kan derved tilsammen tilbyde en bred vifte af ydelser – læs nærmere herom her.

Psykolog-Centret som uddannelsesplads – og lidt om vores CSR-politik:

Psykolog-Centret samarbejder med Aalborg Universitet om uddannelse af psykologer, idet vi tilbyder os som praktikplads for psykologstuderende, i forbindelse med psykologuddannelsens afsluttende kandidatforløb.

Desuden tilbyder vi løbende at være praktikplads for ledige psykologer i virksomhedspraktik og giver derved mulighed for, at man kan få udvidet sit faglige netværk og få noget praktisk erfaring, ved at indgå i vores daglige arbejde på klinikken – læs mere herom her.

Inden praksiskandidatordningen for psykologer den 1. juni 2016 blev suspenderet på landsplan, tilbød Psykolog-Centret sig som arbejdsplads for praksiskandidater. En praksiskandidat var en færdiguddannet psykolog i autorisationsforløb, og som arbejdede som praktiserende psykolog under en erfaren psykolog, som er autoriseret og har overenskomst med Sygesikringen. I tilfælde af, at en tilsvarende ordning oprettes igen, sådan at nyuddannede psykologer derved kan hjælpes i gang med deres arbejdskarriere, kunne der være gode muligheder for, at Psykolog-Centret ville tilbyde en sådan uddannelsesstilling igen.

Praktisk information om Psykolog-Centret:

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Klinikkens adresse:
Psykolog-Centret
Danmarksgade 71 B, 1. tv.
9900 Frederikshavn

Mail: info@psykolog-centret.dk